Perakaunan Dan Pengurusan Kewangan Untuk IKS

Perakaunan dan Pengurusan Kewangan DiPermudahkan

Laman Utama

 

Berkat Elit Sdn. Bhd. (BESB) adalah sebuah syarikat yang memberikan perkhidmatan di dalam bidang Perakaunan Dan Pengurusan Kewangan untuk usahawan Industri Kecil dan Sederhana menggunakan perisian perakaunan Niche Business Solutions (NBS) yang direka khusus untuk usahawan.  Ianya sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan pengetahuan simpan kira atau perakaunan. Di samping itu kami juga menyediakan kursus bimbingan dan "hands-on training" bagi mempastikan setiap usahawan dapat melaksanakan sistem NBS di perniagaan masing-masing dengan jayanya.

 

BESB juga menganjurkan kursus Perakaunan dan Pengurusan Kewangan Berkomputer menggunakan perisian NBS.

 

Hubungi kam:   berkatelit@gmail.com   /   mohdzin8@gmail.com

(atau tinggalkan mesej anda di mukasurat Contact Us)

 

 

BESB juga merupakan konsultan kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Institu Keusahawan Negara (INSKEN) di bidang "Accounting Software And Coaching"